Začátek nové sezóny!

12.04.2021

Od pondělí 19. 4. 2021 jsou širší veřejnosti zpřístupněny letní kurty. Po uhrazení pronájmu za dvorec, nebo po zaplacení ročních členských příspěvků správci si můžete přijít kdykoliv zahrát (telefon na správce: 776 316 535). Před začátkem hry nahlaste příchod správci. Těšíme se na vás a přejeme vám příjemnou hru.