Provozní řád Tenisu Letovice

Telefon na správce: 776 316 535


1. Nehraje se na suchém dvorci!!!!!                                                                                                                  Dvorec před hrou řádně postříkej až do krajů výběhů a po stranách.                                                                                                          Nejen na hrací plochu.                                                                                                                                                                                  Pozor!!-uzávěr vody pusť vždy naplno!!!

2. Po skončení hry dvorec postupně uprav takto:                                                                                                                        -nejprve dřevěným hrablem důkladně urovnej CELÝ!!! dvorec                                                                                                                  -a poté zkartáčuj opět CELÝ!!! dvorec síťovačkou

3. Na dvorce je povolen vstup pouze členům oddílu, kteří mají uhrazeny příspěvky, sponzorům, případně dalším              zájemcům o hru, kteří mají uhrazeno nájemné podle ceníku.

4. Na dvorce je vstup povolen pouze v tenisové obuvi

5. Na dvorcích je zakázáno hrát jakékoli jiné hry než tenis (např. nohejbal)

6. Na dvorcích, šatnách, klubovně a restauraci platí přísný zákaz kouření!

7. Na dvorcích, šatnách, klubovně a restauraci platí zákaz vodění psů, koček a dalších zvířat

8. V případě velkého zájmu o hru platí zásada, že dvorec hráč, nebo hráči uvolní dalším zájemcům po 60 minutách u        dvouhry a 90 minutách u čtyřhry.

    Do 17 hodiny platí rozpis obsazování dvorců dle tréninkového plánu

    Po 17 hodině má přednost hry kategorie hráčů nad 18 let.

9. Konec hrací doby určuje správce, není-li přítomen, jsou povinni poslední hráči uzamknout všechny dvorce a                  klubovnu.

V Letovicích dne 20. 4. 2020